top of page

Deluxe Crush

- Zuhair Murad -

​以華美珠鑽工藝 與藝術般蕾絲圖騰享譽國際,倪妮、范冰冰,還有我們的林志玲姐姐等眾女星,

都先後在法國坎城影展等紅毯穿過的Zuhair Murad高級訂製服。


本季以為 蓮 為軸,連連荷葉,綴滿露水般的銀色平片與細珠,花心鑲著立體菱角的綴飾,

純白而不染,系列典藏
​永遠璀璨

tn_00024-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00024-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00023-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00023-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00017-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00017-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00016-zuhair-murad-fall-2019-bridal

tn_00016-zuhair-murad-fall-2019-bridal

00 (5)

00 (5)

00 (3)

00 (3)

00 (1)

00 (1)

zuhair murad alisha_lace18

zuhair murad alisha_lace18

00 (2)

00 (2)

00 (4)

00 (4)

zuhair murad alisha_lace12

zuhair murad alisha_lace12

zuhair murad alisha_lace7

zuhair murad alisha_lace7

zuhair murad alisha_lace15

zuhair murad alisha_lace15

zuhair murad alisha_lace16

zuhair murad alisha_lace16

zuhair murad alisha_lace6

zuhair murad alisha_lace6

bottom of page